23.07.2019 22:48
en
ru
cn

Gotha G.V

Tour:

Nickname FT Sorties Score AK GK RL CE KD WL KS KH g.Acc b.Acc
1 Algy 1917 0:58 6 1491 0 10 0 0 0 0 0 0 0% 20%
2 J5_Karl_Loppnow 0:19 1 284 0 2 0 0 0 0 0 0 0% 42.9%
3 Zooropa Fly 0:30 1 113 0 1 0 0 0 0 0 0 0% 42.9%
4 JGS4_mitra 0:52 1 64 0 2 0 0 0 0 0 0 0% 40%
5 Mors_Ab_Alto 3:25 6 43 0 2 1 0 0 0 0 0 0% 4%
6 _Clark 1:22 7 20 0 1 4 0 0 0 0 0 0% 40%
7 catfan09 0:14 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.1% 0%
8 J30_Von Fronk 1:25 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.1% 0%
9 weaver9919 0:00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0%
10 REVOLVERyt 0:07 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 37.6% 0%
Opponent Gotha G.V ‑ won Gotha G.V ‑ lost WL