04.12.2020 17:18
en
ru
cn

DFW C.V

Tour:

Nickname FT Sorties Score AK GK RL CE KD WL KS KH g.Acc b.Acc
1 Sudo 0:45 3 1713 0 13 0 0 0 0 0 0 0% 18.2%
2 Gaius Germanicus 3:53 18 582 0 46 1 0 0 0 0 0 20.6% 14.0%
3 J30_Kaiser 0:22 2 63 0 4 2 0 0 0 0 0 20.9% 72.7%
4 JGS4_Sniper 0:22 1 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0% 0%
5 JG1_Butzzell_J11 1:24 3 6 0 3 0 0 0 0 0 0 3.9% 0%
6 Kozak 1:47 6 6 0 6 2 0 0 0 0 0 17.1% 22.2%
7 J99*Germanium 0:09 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 19.4% 0%
8 oraclenok 0:42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
9 BH Dutch 0:24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
10 Gregory12 0:08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
11 RyBread3 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
12 J_mitra 0:44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
13 TrustworthyKebab 0:17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
14 Flying_falcon 0:03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
15 IcedVenom 0:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
16 YOZHIK_V_TUMANE 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
17 J34 Obfw. Alec 0:06 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0%
18 JG1_Dudley 0:04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
19 lukas4376 0:08 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0%
20 Tovarisch_Mauser 0:59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
21 Snautz 0:01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
22 WhitEBaRoNDevil 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
23 MamaShrekDing 0:29 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
24 logic_151 0:10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3% 0%
25 DasFubar 0:27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.0% 0%
Opponent DFW C.V ‑ won DFW C.V ‑ lost WL